Pravno opozorilo

© Copyright 2016 - Vse pravice so rezervirane.

Pogoji uporabe

Te informacije in sporočila je pripravilo podjetje Metabowerke GmbH (Metabo), Postfach 1229, D-72602 Nürtingen
Ob dostopanju uporabnik sprejema naslednje pogoje uporabe, brez omejitev:

Copyright - Vse pravice so rezervirane.

Vsi podatki na tej spletni strani (besedila, slike, predstavitve, grafike, obvestila,skice) so predmet rezerviranih pravic in drugih aktov o varstvu podatkov.

Vsebino teh strani je prepovedano kopirati, spreminjati ali dobavljati tretjim osebam brez odobritve Metaba. Razmnoževanje, prevajanje, shranjevanje in obdelovanje z drugimi elektronskimi mediji ni dovoljeno.

Nekatere strani vsebujejo slike, besedila ali obvestila, ki so del rezerviranih pravic tretjih strank.

Imena blagovnih znamk

Če ni drugače navedeno, so vse blagovne znamke na teh spletnih straneh Metabo tržne blagovne znamke.

Brez garancije

Informacije na tej spletni strani so skrbno preverjene. Kljub temu pa ne zagotavljamo točnosti in pravilnosti informacij.

Metabo ne odgovarja za škodo, ki lahko nastane posredno ali neposredno zaradi uporabe informacij te spletne strani.

Metabo odgovarja le za škodo, ki nastane v povezavi z uporabo te prisotnosti spleta in je posledica mednarodnih težav ali malomarnosti.

V primeru vpletenosti prodajnega predstavnika v smislu HGB in poškodb, ki izvirajo iz mednarodne ali notranje malomarnosti, je odgovornost Metaba omejena z vso previdnostjo na tipične poškodbe, v kolikor ne gre za malomarnost ali opustitev s strani agencije dobavitelja ali dokler ni prekršena pomembna pogodbena obveznost. Garancija in zanesljivost o izdelkih Metabo ostajata nekršeni. Gornje omejitve obveznosti se ne uporabljajo v primeru poškodb telesa, zdravja in življenja.
 

VELJAVNOST

Pogoji uporabe temeljijo na nemški zakonodaji, izključujoč UN nabavni akt. Za reševanje sporov v zvezi s temi spletnimi stranmi je pristojno sodišče  v Nürtingenu.

V kolikor kateri od zgoraj navedenih pogojev uporabe postane neveljaven, ostali pogoji uporabe ostajajo v veljavi.

Pravno obvestilo o varstvu osebnih podatkov

Sklicujte se na informacije o varstvu osebnih podatkov.


Išči

Product Catalogue

It´s no coincidence when you come across developments in a Metabo tool that you won`t find elsewhere - and always based on those same criteria that make a Metabo stand out from crowd: power and efficiency, safety, and a long useful life. ...more